Odgazowywacze wody

Odgazowywacze wody są stosowane w celu zmniejszenia zawartości tlenu, kwasu węglowego i innych gazów w wodzie. Mogą być stosowane do uzdatniania wody uzupełniającej do kotłów parowych i ciepłowni, jak również do odgazowania i odtlenienia wody grzewczej obiegowej.

Zalety

Obniżenie zawartości tlenu i CO2 zmniejsza ryzyko korozji. Wszystkie odgazowywacze zbudowane są z materiałów o przedłużonej żywotności, wysokiej niezawodności działania i minimalnych wymaganiach dotyczących obsługi i konserwacji.

Opis urządzenia

Firma EUROWATER produkuje cztery typy odgazowywaczy

 • Odgazowywacze termiczne
 • Odgazowywacze próźniowe
 • Odgazowywacze membranowe (nowość)
 • Desorbery wolnego CO2

Odgazowywacze termiczne

Odgazowywacze termiczne EUROWATER
 • Wydajność standardowych urządzeń: Do 40 m³/h.
 • Instalacje stosowane są do przygotowania wody zasilającej głównie kotły parowe.
 • Zawartość tlenu zostaje zredukowana do śladowych wartości.
 • Dostępne są izolacje z wełny mineralnej wraz z pokryciem aluminiowym.
 • Jednostka skonstruowana jest zgodnie z dyrektywą UE odnośnie zbiornków ciśnieniowych z 29 maja 1997r (97/23/EU) dostarczana jest z certyfikatem CE.

Odgazowywacze próźniowe

Odgazowywacze próźniowe EUROWATER
 • Wydajność pojedynczego modułu: Do 50 m³/h.
 • Urządzenia te są stosowane do uzdatniania wody uzupełniającej i wody obiegowej w instalacjach grzewczych.
 • Zawartość tlenu zostaje zredukowana do wartości dużo poniżej 0,1 mg/l.
 • Dostępne są urządzenia w wersji galwanizowanej lub ze stali nierdzewnej.

Desorber CO2

Desorber CO2 EUROWATER
 • Wydajność pojedynczego modułu: Do 250 m³/h.
 • Stosowany w instalacjach z dekarbonizatorem wody lub stacjami demineralizacji np. UP-CO-RE.