Zestawy funkcjonalne

Kompaktowe węzły cieplne para-woda

kompaktowe węzły cieplne para-woda

Są one szczególnie przydatne dla procesów szybkozmiennych, gwarantują wysoką dokładność regulacji temperatury, w wykonaniu z odwadniaczem pompującym eliminują zjawisko zawieszania się kondensatu.

Współpracując z firmą Spirax Sarco, dostarczamy węzły "na zamówienie", zaprojektowane i wykonane dokładnie dla potrzeb konkretnego zastosowania, z wymiennikiem dowolnej konstrukcji.

Agregaty pompujące z pompami wirowymi elektrycznymi

agregaty pompujące z pompami wirowymi elektrycznymi

Są to kompletne agregaty do przepompowywania kondensatu bądź wody, w skład których wchodzą:

  • zbiornik wykonany ze stali kwasoodpornej (opcjonalnie ze stali węglowej ocynkowanej), otwarty do atmosfery, wraz z orurowaniem;
  • dwie pompy wirowe pracujące w układzie kaskadowym (w wersji uproszczonej jedna pompa);
  • szafa sterownicza w której zabudowane są m.in. regulatory poziomu sterujące pracą pomp.

Wydajność: do 40 m3/h.

Wysokość podnoszenia: do 40m słupa wody.

Wytwornice pary czystej

wytwornice pary czystej

Wytwornica Pary Czystej przeznaczona jest dla wszystkich odbiorców wymagających pary pozbawionej zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych, np. sterylizatorni szpitalnych, zakładów przetwórstwa spożywczego, itp.. Wszystkie elementy wytwornicy mające kontakt z wodą uzdatnioną lub parą czystą, wykonane są ze stali chromoniklowej. Urządzenie ma konstrukcję kompaktową - izolowany zbiornik wytwornicy wraz z armaturą, osprzętem i szafką sterowniczą, spoczywa na konstrukcji nośnej, wykonanej ze stalowych profili zamkniętych. Dzięki temu przyłączenie do instalacji odbiorczej użytkownika i uruchomienie urządzenia jest szybkie i łatwe.

Wydajność: 50 - 1000 kg/h.

Ciśnienie pary czystej: 2,5 - 3,5 bar m

Stacje przygotowania wody zasilającej kotły

stacje przygotowania wody zasilającej kotły

Stacja przeznaczona jest do współpracy z kotłami parowymi o wydajności od 0,5 t/h do 25 t/h. Ma budowę modułową, co oznacza, że na miejsce przeznaczenia dostarczana jest w prefabrykowanych podzespołach. Podzespoły można montować, w zależności od indywidualnych warunków lokalowych kotłowni, w dowolnej konfiguracji przestrzennej, zachowując oczywiście połączenia zgodne ze schematem funkcjonalnym i konieczną wysokość napływu na pompę wody zasilającej do kotła. Proces odgazowania prowadzony jest w temperaturze ok. 105°C, co gwarantuje obniżenie zawartości tlenu i dwutlenku węgla do poziomiu bezpiecznego dla elementów stalowych kotła oraz instalacji pary i kondensatu.

Parowe, inżektorowe nawilżacze powietrza

parowe, inżektorowe nawilżacze powietrza

Parowe nawilżacze powietrza z lancami inżektorowymi do zabudowy w kanałach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Stosowane tam, gdzie dostępna jest para wodna bezpośrednio z instalacji. Szeroka gama dostępnych siłowników (elektrycznych, pneumatycznych) i zaworów regulacyjnych. Zastosowanie separatora z odwadniaczem pływakowym dla osuszenia pary wodnej z instalacji oraz satelitarnego grzania lancy, gwarantuje nawilżanie powietrza suchą parą wodną, bez groźby zalewania kondensatem.