Urządzenia i systemy automatyki kotłowej

Regulatory i sondy poziomu

regulatory i sondy poziomu

W układach automatycznej regulacji poziomu Spirax Sarco stosuje sondy przewodnościowe i pojemnościowe, nie posiadające elementów ruchomych. Nasze układy regulacji zostały dopuszczone do stosowania w kotłach parowych w większości krajów europejskich (w tym w Niemczech), również dla kotłów pracujących okresowo bez nadzoru.

Zestawy urządzeń odsalających, mierniki przewodności

zestawy urządzeń odsalających, mierniki przewodności

Z procesem wytwarzania pary wiąże się wzrost stężenia soli rozpuszczonych w wodzie kotłowej. Nadmierne stężenie powoduje przerzuty zasolonej wody kotłowej do instalacji parowej, a w konsekwencji problemy dla technologii. Z kolei utrzymywanie zbyt niskiego stężenia soli wiąże się z nieuzasadnionymi kosztami (nadmierna ilość odsolin to większe zużycie paliwa i chemikaliów w stacji uzdatniania wody). Spirax sarco produkuje zestawy urządzeń, które dzięki automatycznej regulacji ilości odsolin, gwarantują utrzymywanie racjonalnej twardości wody kotłowej.

Miernik przewodności z kompensacją temperatury to przyrząd pomiarowy niezbędny w każdej kotłowni. Umożliwia on kontrolę przewodności (zawartości rozpuszczonych soli) wody kotłowej i wody zasilającej, jak również skalowanie (kalibrację) urządzeń regulacyjnych.

Zawory odmulające

zawory odmulające

Zawory odmulające pozwalają na regularne usuwanie osadów wytrąconych z wody kotłowej, gromadzących się w dole kotła. Spirax Sarco dostarcza zarówno zawory odmulające z napędem ręcznym, jak i zestawy do automatycznego odmulania, tj. zawór z siłownikiem pneumatycznym i sterownik czasowy.

Zawory zwrotne dla pomp zasilających

zawory zwrotne dla pomp zasilających

Zawory te wyposażone są w specjalną silną sprężynę, która zapobiega zalaniu wyłączonego kotła przez wodę zasilającą.

Inżektory pary

inżektory pary

Przeznaczone są do ogrzewania zbiorników wody zasilającej poprzez bezpośredni wtrysk pary.

Inżektory pary dostarczane są jako indywidualne urządzenia, bądź w kompletach z odpowiednio dobranym układem regulacji temperatury.

Głowice odpowietrzające

głowice odpowietrzające

Głowice te instalowane są na rurociągach "wydechowych" ze zbiorników kondensatu otwartych do atmosfery. Dzięki zastosowaniu odpowiednio ukształtowanych przegród, wychwytują one kropelki wody unoszonej wraz z parą powstałą z rozprężonego kondensatu. Wykonanie w całości ze stali nierdzewnej gwarantuje wieloletnią pracę głowicy w instalacji.

Chłodnice próbek

chłodnice próbek

Jedną z rutynowych czynności w kotłowni jest kontrola zasolenia wody kotłowej. Zastosowanie chłodnicy umożliwia operatorowi prawidłowy i bezpieczny pobór próbki wody, bez ryzyka poparzenia parą wtórną. Chłodnice próbek Spirax Sarco wykonywane są ze stali nierdzewnej 316L, co gwarantuje ich długoletnią pracę.