Chemiczne czyszczenie lameli chillerów i skraplaczy

W trakcie eksploatacji urządzeń chłodniczych na powierzchni lameli schładzaczy oraz na łopatach ich wentylatorów tworzy się niebezpieczna warstwa zanieczyszczeń. Powoduje ona znaczny spadek wydajności urządzenia, a także skraca jego żywotność.

Systematyczne czyszczenie tych urządzeń pozwala zachować je długo w wysokiej sprawności, co bezpośrednio przekłada się na zmniejszenie kosztów ich eksploatacji.

Przyczyny zanieczyszczeń

Wentylatory chillerów i schładzaczy działają jak odkurzacz zasysając wraz z powietrzem wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia, które osadzają się na lamelach i łopatach wentylatorów. Są to między innymi kamień wodny z odparowującej wody deszczowej oraz zanieczyszczenia organiczne (pyłki traw i drzew, ptasie odchody, puch i pióra; liście itp.).

Zanieczyszczenia te powodują szybkie tworzenie się osadu kamienia wodnego, poprzerastanego glonami. Dodatkowo podwyższona temperatura lameli powoduje przypiekanie osadów na ich powierzchni.

Skutek - spadek wydajności

W wyniku zmniejszenia przepływu powietrza i pogorszenia wymiany ciepła temperatura i ciśnienie czynnika chłodniczego zaczyna rosnąć tak bardzo, że sprężarki mogą pracować nawet w sposób ciągły.

Osad już o grubości 0,2 mm (praktycznie niezauważalny) powoduje spadek wydajności chłodniczej o około 8 - 10 %, a osad o grubości 1,5 mm może ograniczyć moc urządzenia o nawet 40 - 50 %. Przekłada się to w bezpośredni sposób na koszt wytworzenia jednostki chłodu.

Uszkodzenia wentylatorów

Osady i zanieczyszczenia na powierzchni łopat wentylatorów mogą prowadzić do pojawienia się niewyważenia i w konsekwencji drgania układu, do zniszczenia łożysk wentylatorów i silników włącznie.

Chemiczne czyszczenie

Poniżej prezentujemy efekty wykonanego przez nas czyszczenia lameli chillerów.

Chemiczne czyszczenie lameli jest możliwe również w trakcie pracy urządzeń.

Chiller 200 kW przed czyszczeniem

Chiller 200 kW przed czyszczeniem

Chiller 200 kW po czyszczeniu

Chiller 200 kW po czyszczeniu

Chiller 400 kW przed czyszczeniem

Chiller 400 kW przed czyszczeniem

Chiller 400 kW w trakcie czyszczenia

Chiller 400 kW w trakcie czyszczenia (po wstępnym opłukaniu nalotów zgrubnych)

Chiller 400 kW po czyszczeniu

Chiller 400 kW po czyszczeniu