Układy wody lodowej

Oferujemy stały lub okresowy nadzór nad układami wody chłodniczej i lodowej

Czysty zbiornik wody lodowej

  • Dostawa preparatów do uzdatniania wody chłodniczej i lodowej
  • Dostawa i serwis urządzeń dozujących
  • Dostawa i serwis układów odsalających
  • Okresowy serwis urządzeń dozujących
  • Analizy wody i korekcja dozowania preparatów chemicznych
  • Czyszczenie układów wody lodowej

Chemiczne czyszczenie układów wody lodowej

Biofilm w zbiorniku wody lodowej Biofilm w zbiorniku wody lodowej

Chemiczne czyszczenie układów chłodniczych ma na celu usunięcie osadów nagromadzonych podczas eksploatacji na wewnętrznych powierzchniach rurociągów technologicznych, wymienników oraz usunięcie z układu mikroorganizmów takich jak: bakterie, wirusy, grzyby i inne, które powodują korozje mikrobiologiczną.

Zanieczyszczenia organiczne

Biofilm biologiczny na ścianie wewnętrznej rurociągu

Biofilm biologiczny na ścianie wewnętrznej rurociągu

Mikroorganizmy takie jak bakterie, wirusy i grzyby są wszechobecne. Występują w każdym środowisku, a źródłem zanieczyszczeń mikrobiologicznych są mikroorganizmy pochodzące z gleby, wody, powietrza i od człowieka. Istnieją trzy grupy bakterii: tlenowe, względnie beztlenowe i bezwzględnie beztlenowe a zakres temperatur, w których mogą rozwijać się bakterie jest bardzo szeroki i wynosi od -20°C do ponad 100°C.

Zanieczyszczenia w układach wody lodowej

Mikroorganizmy powodują tworzenie się na powierzchni wewnętrznej rurociągów, armatury, wymienników ciepła itp. elementów instalacji biofilmu - warstwy śluzowatej substancji. Wytworzona warstwa biofilmu na ściankach rurociągów zwiększa lepkość ośrodka, wzrastają opory przepływu, zmniejsza się wymiana ciepła. W skrajnych warunkach może to doprowadzić do zacierania pomp.

Zanieczyszczony mieszalnik

Zanieczyszczony mieszalnik

Zanieczyszczenie filtra przed pompą cyrkulacyjną

Zanieczyszczenie filtra przed pompą cyrkulacyjną

Zanieczyszczenia w zbiorniku wody lodowej

Zanieczyszczenia w zbiorniku wody lodowej

Chemiczne czyszczenie instalacji

Poniżej prezentujemy efekty wykonanego przez nas czyszczenia elementów instalacji wody lodowej, m.in. rurociągów, filtrów i zbiorników.

Do przeprowadzenia chemicznego czyszczenia układu wody lodowej konieczny jest przestój technologiczny 24 – 48 godzin w zależności od wielkości i stanu zanieczyszczenia układu.


Przed czyszczeniem

Zbiornik wody lodowej przed czyszczeniem

Zbiornik wody lodowej o pojemności 10 m3

Woda lodowa w obiegu przed czyszczeniem

Woda lodowa w obiegu

Po czyszczeniu

Zbiornik wody lodowej po czyszczeniu

Zbiornik wody lodowej

Woda lodowa w obiegu po czyszczeniu

Woda lodowa w obiegu