Moduły i podzespoły kotłowni

Chociaż głównym elementem każdej kotłowni jest kocioł, to niezbędne do jego prawidłowego i efektywnego funkcjonowania jest wyposażenie dodatkowe, czyli np. instalacja przygotowania wody, pompy, ekonomizer itp. Dlatego w naszej ofercie znajdują się moduły i podzespoły kotłowe firmy LOOS, które pozwolą dostosować się do najróżniejszych warunków i potrzeb.

Technika modułowa LOOS

Firma LOOS dostarcza gotowe moduły - stanowiące jedną całość - w których poszczególne urządzenia są fabrycznie zmontowane i połączone elektrycznie. Po dostarczeniu na miejsce, wystarczy je tylko połączyć ze sobą i przyłączyć do nich przewody zasilające. Taki system ma ogromne zalety - pozwala on na łatwe, sprawne projektowanie i zarządzanie projektem, radykalnie skraca i upraszcza montaż, a także zapewnia bezpieczną eksploatację.

Wyposażenie kotłów parowych

Moduły przygotowania wody zasilającej

 • Chemicznie uzdatniają wodę zasilającą, odgazowują ją i doprowadzają do kotła.
 • Odprowadzają odsoliny, odmuliny i wodę spustową, rozprężając je i schładzając.

Moduły gromadzenia kondensatu

 • Zbierają i magazynują kondensat.
 • Kondensat jest przepompowywany do ponownego zasilenia kotła.

Moduł rozprężania i schładzania wody spustowej

 • Służy do oddzielnego odbioru, rozprężania i schładzania gorącej wody z przewodów spustowych.
 • Umożliwia regulację temperatury wody spustowej.

Moduły pomp wody zasilającej

 • Służą do przetłaczania i filtrowania wody zasilającej ze zbiornika do kotła.
 • Moduły z serii PM służą także do przetłaczania i filtrowania kondensatu ze zbiornika do urządzenia odgazowującego.

Moduł ekonomizera

 • Wykorzystuje potencjał cieplny gazów wylotowych do wstępnego ogrzewania wody zasilającej.
 • Zwiększa sprawność starszych układów kotłów firmy LOOS.

Moduł analizy wody zasilającej i kotłowej

 • Stale mierzy i monitoruje poziom pH wody zasilającej, zawartość tlenu w wodzie zasilającej, pozostałą twardość wody uzdatnionej i poziom pH wody kotłowej.
 • Przekazując dane do systemu zarządzającego układem, pozwala na w pełni automatyczne wykonywanie zadań związanych z regulacją i sterowaniem.
 • Umożliwia przekazywanie wszystkich danych do drukarki, co ułatwia prowadzenie dokumentacji pracy kotła.

Wyposażenie wysokotemperaturowych kotłów wodnych

Łączniki przepływu zasilającego lub zwrotnego

 • Zawierają elementy zabezpieczające dla systemów zamkniętych.

Urządzenie do podnoszenia temperatury wody powrotnej

 • Jest to gotowy moduł zawierający łącznik na zasilaniu wraz z osprzętem zabezpieczającym, łącznik na powrocie, armaturę na zasilaniu i powrocie, pompę obiegową i trójdrożny zawór z silnikiem.

Moduł ekonomizera

 • Maksymalnie wykorzystuje energię powstałą ze spalania, zwiększając efektywność pracy kotła.

Moduły do zasilania kotłów

Moduł regulacji gazu

 • Reguluje ciśnienie gazu przed palnikiem, utrzymując jego stałą wartość, niezależnie od ciśnienia wejściowego i przepływu gazu.
 • Zabezpiecza przez niedopuszczalnym ciśnieniem i natężeniem przepływu gazu.

Moduł cyrkulacji oleju

 • Przygotowuje paliwa płynne i mierzy natężenie przepływu.

Moduł pomp oleju

 • Służy do pompowania i filtrowania kopalnych paliw płynnych w przewodach pierścieniowych instalacji paliwowych.

Moduł podgrzewania oleju

 • Służy do podgrzewania ciężkiego oleju opałowego do temperatury ułatwiającej rozpylanie w danym palniku.

Rozdzielacze i kolektory

 • W rozdzielaczu następuje rozdzielenie wytworzonej pary lub gorącej wody na poszczególne odbiory.
 • Rozdzielacz parowy powoduje wytrącenie wilgotności szczątkowej i odwodnienie.
 • W układach o skomplikowanym systemie odbioru, centralny rozdzielacz pozwala zredukować straty w sieci.

LOOS System Control

System ten integruje sterowanie kotłów parowych i/lub wysokotemperaturowych kotłów wodnych oraz układy sterowania poszczególnych modułów w jednolity system zarządzania. Otwiera to szereg nowych możliwości - są to m.in:

 • sterowanie programowe układami wielokotłowymi
 • zdalny (poprzez modem itp.) dostęp do parametrów eksploatacyjnych i komunikatów o awarii
 • regulacja kotła sterowana pogodowo (tylko wysokotemperaturowe kotły wodne)
 • dodatkowe możliwości regulacji i monitorowania.