Urządzenia filtrujące

Filtr EFG EUROWATER
Filtr EFG 5 do filtracji gorącego kondensatu z wkładem workowym ABS/TEX 5 µm

Urządzenia filtrujące używane są w wielu różnych celach: obróbka wstępna przed dalszym uzdatnieniem, obiegi wodne, odzyskiwanie wody, woda kotłowa, woda chłodnicza oraz ścieki.

Zalety

Szeroka oferta produktów EUROWATER stwarza możliwości ich zastosowania w niezliczonych zadaniach filtracyjnych - również dla cieczy o skrajnym pH i wysokiej temperaturze.

Opis instalacji

Wielkość przepływu w standardowej instalacji wynosi do 200 m³/h. Jest wiele rodzajów urządzeń filtrujących: filtry ciśnieniowe, filtry workowe, filtry hydroantracytowe, filtry piaskowe, instalacje odkwaszające, jak również instalacje dla specjalnych systemów filtrujących.

Filtry ciśnieniowe z wkładem workowym typ EF/EFG

Filtry ciśnieniowe z wkładem workowym EUROWATER typu EF/EFG
 • Wydajność: do 25 m³/h na pojedynczy moduł.
 • Wielkość oczka: od 1 µ.
 • Doskonałe do filtracji dużych ilości wody przy niewielkiej ilości miejsca.
 • Stosowane do filtracji wody kotłowej i wody chłodniczej, wody w obiegach ciepłowniczych, wody płuczącej w przemyśle przygotowania powierzchni, w przemyśle elektronicznym a także w kąpielach procesowych itp.

Filtry z wkładami filtracyjnymi

Filtry EUROWATER z wkładami filtracyjnymi
 • Wydajność: do 30 m³/h.
 • Wielkość oczka: 0,2-75 µ.
 • Doskonałe do filtracji małych ilości wody.
 • Typowe zastosowanie to woda technologiczna, a także woda chłodnicza i systemy wody gorącej.

Filtry hydroantracytowe typ ETF/ETFB

Filtr hydroantracytowy EUROWATER typu ETF / ETFB
 • Wydajności: do 200 m³/h na jednostkę.
 • Filtr ciśnieniowy do filtracji wielowarstwowej.
 • Wysoka prędkość przepływu.
 • Odpowiedni do filtracji zanieczyszczeń organicznych.
 • Stosowany do końcowej filtracji w tradycyjnych oczyszczalniach ścieków tzw. trzeci stopień filtracji, filtracji wody obiegowej, np. wody chłodniczej, a także do filtracji wody powierzchniowej.

Filtry ciśnieniowe typ FNS/FNSA

Filtr ciśnieniowy EUROWATER typu FNS / FNSA
 • Wydajność: do 8 m³/h.
 • Stosowany do zadań, w których woda zawiera liczne zanieczyszczenia mechaniczne.
 • Wkład jest przygotowywany specjalnie pod kątem wymagań związanych z rodzajem wykonywanej pracy.
 • Ogromne możliwości różnorodnych zastosowań w przemyśle obejmuje również odzysk i filtrację wody obiegowej.

Filtry piaskowe

Filtr piaskowy EUROWATER
 • Wydajność: do 200 m³/h.
 • Filtr ciśnieniowy wypełniony piaskiem.
 • Stosowany do wstępnej filtracji w każdym rodzaju uzdatniania wody, do obniżenia współczynnika SDI (Silt Density Index) przed urządzeniem RO, filtracji cieczy chłodzących itd.

Stacje odkwaszania

Stacja odkwaszania EUROWATER
 • Wydajność: do 100 m³/h na jednostkę.
 • Filtr ciśnieniowy z wypełnieniem hydrolite Ca.
 • Stosowany do zwiększania twardości wody w wytwórniach wody pitnej.