Przepływomierze - ciepłomierze

Przepływomierze tarczkowe (spiraflo)

przepływomierze tarczkowe spiraflo

Zaprojektowane specjalnie do pomiarów pary wodnej! Gwarantują uzyskanie dobrej klasy pomiaru w szerokim zakresie zmienności przepływów (zakresowość średnio 25:1). Nadajnik tarczkowy posiada wbudowany czujnik temperatury, dzięki czemu z jednego urządzenia zabudowanego w rurociągu uzyskujemy pomiar przepływu objętościowego i temperatury (dla pary przegrzanej wymagany jest ponadto przetwornik ciśnienia).

Zakres średnic: DN40 do DN100.

Przepływomierze stożkowe (ilva, diva)

przepływomierze stożkowe ilva diva

Umożliwiają bardzo dokładny pomiar przepływów (zakresowość nawet 100:1). Przeznaczone dla pary wodnej, jak również większości gazów i cieczy przemysłowych.

Zakres średnic: standardowo DN50 do DN200, wykonanie specjalne do DN400.

Przepływomierze wirowe (vortex)

przepływomierze wirowe vortex

Do pomiaru przepływu gazów (sprężone powietrze, azot, tlenki węgla, ...) i pary wodnej.

Zakresowość: 12:1.

Bardzo mała strata ciśnienia.

Zakres średnic: DN25 do DN200.

Komputery ciepłomierzy

komputery ciepłomierzy

Każda z czterech odmian przepływomierzy Spirax Sarco współpracuje z komputerem przepływu. Komputer przepływu przyjmuje sygnały z zabudowanych w rurociągu nadajników (przepływ objętościowy, temperatura i/lub ciśnienie) i przetwarza je cyfrowo. W efekcie otrzymujemy w pełni skompensowany (tzn. uwzględniający zmiany gęstości i entalpii właściwej, związane ze zmianami ciśnienia i temperatury pary wodnej) pomiar przepływu masowego i mocy cieplnej, oraz zliczanie masy i energii.

Dalsze możliwości komputera przepływu:

  • pomiar ciśnienia i temperatury,
  • wyjścia : impulsowe, analogowe, RS 232C,
  • cztery liczniki czasowe,
  • sygnalizacja przekroczeń zadanych wartości przepływu, ciśnienia, temperatury.